Doorgaan naar de inhoud

Privacyverklaring

Wie zijn wij? 

Bouwbedrijf Bongers B.V. te Dalfsen hierna te noemen ‘de Onderneming’, is een erkende bouwonderneming in Dalfsen. We realiseren grote en kleine bouwprojecten voor zowel particulieren als bedrijven. Ons streven is altijd de beste kwaliteit bieden. Dat kan alleen in een optimaal samenspel tussen de opdrachtgever, leveranciers, onderaannemers en onszelf. Niet voor niets is ons credo: ‘Bouwen doen we samen’. 

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Met het Privacy Statement willen wij u duidelijk maken, waarom wij, ‘de Onderneming’, bepaalde persoonsgegevens verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, onder welke voorwaarden wij informatie aan u verstrekken en hoe wij hiermee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

- Voor de aanvraag van informatie, zoals brochures, is het noodzakelijk om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te verwerken om de brochures te kunnen opsturen en eventueel contact op te nemen indien er wat mis gegaan is met de aanvraag van de brochure. 
- Voor de communicatie zijn we uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres nodig voor een goede samenwerking en voor de ontwikkeling en vordering van uw woning of verbouwing.
- De gegevens die worden verstrekt (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) aan andere partijen zullen gebruikt worden om contact te leggen om een afspraak te maken inzake de vordering van uw woning en de bouw hiervan en voor eventuele contracten en die opgesteld moeten worden.
- Uw naam en bouwadres worden gebruikt ter referentie zowel op de bouw als op het kantoor voor de uitvoering van de woning zoals: op de naamborden bij de kavel voor oplevering, in de bouwkeet, voor materiaalbestellingen, voor leveringen en op de projectmappen.
- Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt ter referentie en indien nodig contact op te nemen, op de bouwtekeningen ter zake voor de uitvoering van de woning.
- Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer) worden verstrekt aan de gemeente als doel om het vooroverleg en de omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. 
- Voor het administratief werk hebben we uw naam, adres, e-mail, telefoon en bankrekeningnummers (indien er een geldbedrag terug gestort moet worden) nodig voor de facturering en om contact met u hierover op te nemen indien nodig.
- Voor de aanvraag voor het woningborggarantie-certificaat zijn we uw naam, (bouw)adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum-en plaats, identiteitsbewijs, hypotheeklast en notaris nodig. Dit om rechten te kunnen ontlenen aan de aannemingsovereenkomst van Woningborg.
- Uw gegevens (naam, (bouw)adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) worden verstrekt aan nutspartijen voor de vordering van de bouw. 

Gegevensverwerking 

Uw gegevens worden verwerkt onder één of meerdere wettelijke grondslagen: 

- Omdat u daar toestemming voor gegeven heeft; bijvoorbeeld door het aanvragen van informatie (brochures) en het toezenden van gegevens voor de vordering van uw project;
- Voor de uitvoering of voor het sluiten van een (bouw)overeenkomst; 
- Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting;
- Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, te weten het realiseren van vastgoedprojecten zoals (ver)bouw-, renovatie- en vastgoed ontwikkelprojecten. 

Wij verkopen uw gegevens niet, maar wij kunnen uw gegevens, indien noodzakelijk, uitwisselen met:
- Onderaannemers en overige leveranciers;
- Gemeenten en andere overheidsinstanties;
- Notarissen en andere juridische dienstverleners;
- Andere organisaties betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons? 

‘De Onderneming’ past de nodige maatregelen toe om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen over hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Daarnaast maken wij duidelijke afspraken met bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzing gegevens verwerken en gebruiken. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben, volgens de bovengenoemde wettelijke grondslagen of zolang verplicht is voor de wet, daarna worden uw gegevens verwijderd. Of indien er geen realisering plaatsvindt van de besproken werkzaamheden, dan worden uw gegevens gelijk verwijderd.

Uw rechten binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Uw rechten op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens zijn in de wet geregeld. Op verzoek kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens. U kunt uw gegevens bij ons opvragen, laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw verzoek hiertoe mondeling of schriftelijk indienen.

U heeft de volgende rechten:             

- Recht op dataportabiliteit (persoonsgegevens over te dragen)
- Recht op vergetelheid (het wissen van gegevens)
- Recht op inzage
- Recht op rectificatie en aanvulling (wijzigen van de persoonsgegevens)
- Recht op Verwerkingsbeperking (minder gegevens laten verwerken)
- Recht van Bezwaar

Wanneer uw gegevens niet juist zijn of door ons onjuist worden gebruikt, kunt u uw gegevens laten wijzigen. U kunt ook uw gegevens laten verwijderen, indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn zal Bouwbedrijf Bongers B.V. deze niet registreren dan wel verwijderen. 

U kunt bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Mocht u bezwaar willen maken, dien deze dan in via de mail, wij zullen binnen 10 werkbare dagen reageren. 

info@bongersbv.nl 

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming wet?
Op de volgende website kan je meer informatie vinden over de privacywetgeving:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving